posiada:

bogaty i aktualny księgozbiór z  zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej

gromadzi:

regionalia, informacje w  kartotekach zagadnieniowych i kartotekach tekstowych

przygotowuje:

zestawienia tematyczne i  wykazy literatury na każdy temat z Przewodnika Bibliograficznego

prowadzi:

wypożyczanie międzybiblioteczne

poleca:

30 tytułów dzienników i czasopism

udostępnia

stanowiska komputerowe do samodzielnego korzystania z Internetu (także internet bezprzewodowy)

udostępnia:

informatory o studiach wyższych, uczelniach państwowych i niepublicznych

organizuje:

spotkania autorskie, konkursy, wystawy