Wrzutnia książek

Biblioteka Publiczna w Mońkach oferuje usługę zwrotu wypożyczonych książek za pomocą wrzutni, szczególnie w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna. Zainstalowana jest także z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie czytelników, którzy nie mają czasu, by oddać książki przy ladzie bibliotecznej. W intencji Biblioteki wrzutnia ma ułatwić zwracanie książek, a tym samym przyspieszyć ich obieg pomiędzy wypożyczającymi.

1. Wrzutnia jest umiejscowiona na zewnątrz, przed wejściem do budynku Mediateki (ul. Słowackiego 4) i jest dostępna przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
2. Poprzez wrzutnię można zwracać wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Głównej, Oddziale dla Dzieci oraz Mediatece.
3. Książki należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka.
4. Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu zwrotu lub po okresie kwarantanny w trakcje trwania pandemii COVID-19. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio w Wypożyczalni lub mailowo na adres: bpmonki@wp.pl.
5. W przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie wysokości opłaty następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
6. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
7. Stanowisko wrzutni jest monitorowane. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.
8. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.


Zapraszamy do korzystania z usługi.