Historia

Nie ustalono dokładnie daty powstania biblioteki, wiadomo, że powstała na bazie punktu bibliotecznego istniejącego już przed powstaniem powiatu, kronika mówi o roku 1955, pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej pochodzą z roku 1954, pierwsze sprawozdanie w Książnicy Podlaskiej pochodzi z roku 1956.

1955 – powstaje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Mońkach. Biblioteka znajdowała się w pomieszczeniu prywatnym przy ulicy Kościelnej. Kierownikiem został Kazimierz Wyszkowski. Kierownik wraz z dwuosobowym personelem uruchomili wypożyczalnię w Mońkach i zajęli się organizacją bibliotek w powiecie. W tym samym roku przeniesiono bibliotekę do nowo wybudowanego Powiatowego Domu Kultury (mieściło się tam kino „Sputnik”).

1958 – kierownikiem została Pani Irena Antonowicz, pierwszy pracownik. biblioteki mający fachowe przygotowanie do zawodu

1964 – biblioteka zyskała większy lokal, zorganizowano wolny dostęp do półek.

1965 – Mońki otrzymały prawa miejskie, a biblioteka została „Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Mońkach”.

1967 – biblioteka otrzymała pomieszczenie w budynku Straży Pożarnej.

1968 – zorganizowano Oddział dla Dzieci, zakupiono regały.

1975 – reforma samorządowa, od 1 września biblioteka pełniła funkcję biblioteki rejonowej (do rejonu należą również Korycin, Tykocin i Dobrzyniewo).

1985 – przeniesienie do budynku przy ulicy Białostockiej 25 (otwarcie 7 maja), zorganizowano czytelnię książek i czasopism.

1986 – nowa aranżacja wnętrza biblioteki.

1990 – próby działalności gospodarczej, utworzono punkt sprzedaży książek „Versus”.

1991 – likwidacja 50% punktów bibliotecznych, likwidacja 4 etatów, biblioteka przestaje gromadzić i opracowywać zbiory do innych placówek.

1992 – zmiana sposobu finansowania – tylko ze środków samorządowych, likwidacja filii w Hornostajach, likwidacja kolejnych 3 etatów, pod koniec roku na emeryturę odchodzi wieloletnia dyrektor biblioteki Pani Irena Antonowicz.

1993 – dyrektorem zostaje Pani Marianna Okulczyk, mimo trudności finansowych we wnętrzu biblioteki dokonano wielu zmian, pozwalających na lepsze wykorzystanie powierzchni lokalu, czytelnicy wspomagają bibliotekę ofiarowując jej książki i dodatkowe pieniądze przez Koło Przyjaciół Biblioteki. W bibliotece realizowane jest hasło „Jesteśmy w swoim domu?”

1994 – otwarto punkt wypożyczeń kaset wideo oraz punkt usług ksero, dzięki prowadzonej działalności gospodarczej możliwa była wymiana okien w czytelni oraz przeprowadzenie wielu innych prac remontowych, zakupiono dwa pierwsze komputery.

1995 – dyrektorem biblioteki zostaje Pani Wiesława Filipkowska, wybrana w drodze konkursu, latem przeprowadzono remont w Oddziale dla Dzieci, zakupiono program biblioteczny MAK.

1996 – rozpoczęto wprowadzanie księgozbioru do komputera.

1999 – ogólnopolskie seminarium z zakresu czytelnictwa dziecięcego jako forma uznania za pracę oddziału

2000 – powstanie małej galeria malarstwa (Joanna Gałecka, Tomek Obuchowski, Jakub Antoniuk).

2001 – podjęcie przez bibliotekę zadań biblioteki powiatowej.

2003 – powstanie „Publicznego Punktu Dostępu do Internetu – Ikonka”.

2004 – przeniesienie filii z Dziękoń do Boguszewa.

2005 – Nasza biblioteka otrzymuje nagrodę “Srebrnej Róży” w uznaniu za swoją dotychczasową działalność. Nagroda jest przyznana przez Kapitułę działającą przy Książnicy Podlaskiej. Wydaliśmy pierwszą książkę prof. F. Kobryńczuka “Monieckie baśnie”.

2007 – Wydajemy kolejną książkę prof. F. Kobryńczuka “Nadbiebrzańskie robaczki”. Remont wypożyczalni Oddziału dla Dzieci.

2008 – Przeprowadzono termomodernizację budynku, zmieniono wejście do Oddziału dla Dzieci, wymieniono instalację CO.

2009 – Remont w bibliotece. Zmieniono podłogi, pomalowano ściany i wymieniono częściowo meble biblioteczne. Biblioteka zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek. Pani B. Kuprel uczestniczyła w IX Kongresie Hiszpańskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy w Walencji.

2010 -Bierzemy udział w I edycji Programu Rozwoju Bibliotek

2011- Pani Barbara Kuprel zostaje Bibliotekarzem Roku 2010 w Województwie Podlaskim, a następnie w drodze głosowania internetowego najlepszym Bibliotekarzem Roku 2010 w Polsce

2012- remont pomieszczeń biurowych

2013- Wydanie publikacji “Twórcy ludowi i mistrzowie rękodzieła z Moniek i nadbiebrzańskicj gmin powiatu monieckiego”, rozpoczęcie prac w systemie bibliotecznym MAKPlus