Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego dla osób dorosłych od lat gości w ofercie edukacyjnej naszej biblioteki. Celem zajęć jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w codziennych sytuacjach życiowych, wzbogacenie słownictwa czy doskonalenie wiedzy w obrębie gramatyki. Stosowane są głównie metody aktywizujące tj. gry językowe, drama, konwersacje, ćwiczenia w parach i zespołach, quizy czy wykorzystywanie nowych technologii. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w trzech grupach o różnym poziomie zaawansowania.

Od 2014 roku zajęcia prowadzone są przez Pana Mateusza Olechno, absolwenta studiów magisterskich na Uniwersytecie w Białymstoku, nauczyciela mianowanego w szkole podstawowej.

W przyszłości planowane jest utworzenie grupy rozpoczynającej naukę języka od podstaw. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny: 516 882 445 lub mailowy mediateka@bpmonki.pl